De erkenning

De Dorpel v.z.w. heeft een erkenning als autonome vrijwilligersorganisatie krachtens artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidsector.

Deze erkenning geldt voor onbepaalde duur.