Werkgroepen, ontmoetingsmomenten en voorzieningen

Wekelijks organiseert VZW De Dorpel werkgroepen, ontmoetingsmomenten en voorzieningen waar volwassenen terecht kunnen.

Aarzel zeker niet om ons hierover te contacteren of eens een kijkje te komen nemen. Wij kijken er alvast naar uit je te leren kennen!

Deze vaste activiteiten worden regelmatig aangevuld met leuke en interessante éénmalige activiteiten. Neem zeker eens een kijkje onder het menu Kalender naar wat er de komende maanden allemaal staat te gebeuren.

Ontmoeting

De vrijwilligers van deze werkgroep zorgen voor een gezellige babbel of een luisterend oor. Ze dragen zorg voor een goede sfeer, helpen bezoekers aan een drankje en een koekje, maar staan vooral voor hen klaar om te luisteren naar leuke en ook minder leuke dingen.

Dranken (geen alcohol) zijn te verkrijgen aan inkoopprijs. We noemden ons in het verleden ooit ‘café zonder bier’ maar vooral is de ontmoeting bedoeld als een moment voor gezellig samenzijn. Het is daarom ook van belang dat er een aantal eenvoudige maar duidelijke huisregels worden nageleefd. Eventuele moeilijkheden worden binnen de eigen werkgroep gezamenlijk besproken en geëvalueerd.

In samenwerking met vzw de Fakkel trachten we met Wegwijs ook een antwoord te bieden op individuele vragen rond bepaalde thema’s, rechten en plichten. Naargelang de vraag kunnen de bezoekers naar een vrijwilliger worden doorverwezen die meer weet over dat specifiek onderwerp. Het gaat voornamelijk over vragen rond vervangingsinkomen (invaliditeit), energie en woonproblematiek.

Weekendgroep

Ook op zondag is er de mogelijkheid tot ontmoeting in onze Dorpel. Dezelfde afspraken als tijdens de weekdagen, gelden ook hier. Kandidaat vrijwilligers die zich in de week niet kunnen vrijmaken maar zich toch graag voor onze vereniging willen inzetten kiezen soms voor deze werkgroep.

Onze zondagsgroep organiseert verder ook verschillende activiteiten in de loop van het jaar, zoals het traditionele sinterklaasfeestje voor de kinderen, het vriendschapsfeest, een bingonamiddag, de paashaas die ieder jaar op bezoek komt, een uitstap…


De keukenploeg

Iedereen kan een goedkope maar gezonde, gevarieerde maaltijd komen nuttigen in de Dorpel. Meermaals per week wordt er een volledige maaltijd gekookt met soep, zo veel mogelijk verse seizoensgroenten, voldoende afwisseling in vlees of vis en een dessert. Ook voor onze vzw ging de kostprijs van etenswaren de laatste jaren fel de hoogte in. Bovendien waren onze prijzen sinds meer dan tien jaar onveranderd gebleven. Omdat we anderzijds van onze bezoekers zelf de boodschap kregen dat we zeker niet mogen inboeten op de kwaliteit van de maaltijden hebben we in overleg beslist de prijs vanaf 2013 ietwat te verhogen.

Zoals in het verleden hanteren we wel nog steeds twee prijzen; mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (vroeger OMNIO- of WIGW-statuut) of in het bezit van een vrijetijdspas, krijgen van ons een ‘dorpelkaart’ en betalen 2,50 euro, anderen betalen 5 euro. Voor kinderen tot 12j rekenen we nog eens de helft van de prijs die de ouders zouden betalen.

De keuken van de Dorpel is geregistreerd en kreeg de toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dagelijks kunnen er maximum 30 mensen komen eten. Inschrijven is verplicht. Er moet minimum één dag op voorhand ingeschreven worden.


De Dorpelshop

De Dorpelshop is een kleine tweedehandskledingwinkel, open voor bezoekers op tweemaal per week. Ook hier zijn onze prijzen bewust heel laag gehouden en mensen met een dorpelkaart of een vrijetijdspas (Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds) krijgen ook hier nog een extra korting van 50%.Wanneer een bezoeker uitzonderlijk in een heel moeilijke situatie zit, kan er na een gesprek met de coördinator of een lid van het permanentieteam eventueel ook een uitzondering gemaakt worden. Twee keer per jaar wordt tijdens de koopjesperiode alles aan bodemprijs uitverkocht.

De kledij wordt door de vele sympathisanten van de Dorpel binnengebracht en kan tijdens de openingsuren steeds worden afgegeven. Zo kan het aanbod wekelijks vernieuwd worden en de stukken die al een tijdje in de winkel hangen worden weggehaald. Onze medewerkers van de shop doen iedere dinsdag en donderdag hun uiterste best om opnieuw degelijke en onbeschadigde kleding te kunnen aanbieden en de winkel mooi ingericht te houden voor de bezoekers. Deze werkgroep telt dan ook het grootste aantal vrijwilligers..


Het computerteam

Mensen in armoede zullen sneller dan anderen, de nadelen ondervinden van de groeiende digitale kloof. Computeranalfabetisme geeft aanleiding tot minder groei- en slaagkansen. Zeker nu vandaag de dag meer en meer, alles digitaal wordt, dringt de noodzaak van een specifiek aangepaste lesvorm zich op. De computerondersteuning wordt dan ook vooral gegeven met het oog op wat in de huidige samenleving verwacht wordt.

Uit ervaring hebben we geleerd dat het voor onze doelgroep vaak moeilijk is om een aantal opeenvolgende lessen bij te wonen. Daarom schakelen we over op privé les en korte lessen over actuele thema’s. Iedere vrijdagnamiddag is de verantwoordelijke van de computer aanwezig om bezoekers te begeleiden bij de computervragen die ze hebben.

In onze ontmoetingsruimte staan 5 laptops die tijdens de openingsmomenten vrij ter beschikking van de bezoekers staan.

De lees- en schrijfgroep

Elke woensdagavond komen een 10-tal bezoekers van De Dorpel samen om iets te doen aan hun problemen met lezen of schrijven. Het niveau is heel verschillend zodat er zeer gedifferentieerd moet gewerkt worden. De deelnemers kiezen zelf welke oefeningen ze willen maken. Eigenlijk zou de cursus ook ‘algemene vorming op maat’ genoemd mogen worden. Naast lees-, schrijf- of rekenoefeningen wordt er immers ook gewerkt rond andere thema’s zoals de klok lezen of in bepaalde periodes actuele thema's zoals bijvoorbeeld de verkiezingen.

Er wordt op die manier ook rechtstreeks of onrechtstreeks gewerkt aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Sinds geruime tijd wordt er ook hier regelmatig gebruik gemaakt van de computers waarop de leerlingen zelfstandig oefeningen kunnen maken. Op die manier proberen we alweer ook de digitale kloof te verkleinen.


De hobbygroep

Elke donderdagnamiddag staat De Dorpel open voor het beleven van creativiteit tijdens de hobby. De vrijwilligers van de hobbygroep streven ernaar een gevarieerd programma aan te bieden waaronder wenskaarten maken, boetseren, schilderen, bloemschikken, naaien… Af en toe werden daarom ook externe begeleiders uitgenodigd voor een workshop. Een wekelijks aanbod blijven realiseren is het afgelopen jaar opnieuw moeilijk gebleken, toch hebben we in overleg met onze bezoekers afgesproken dat we graag wekelijks willen blijven samenkomen maar we willen ook graag deze werkgroep meer toegankelijk maken voor nieuwe deelnemers.

Bezoekers die in eerste instantie niet aan de hobby willen deelnemen zijn voortaan ook welkom op donderdagnamiddag. We willen zelfs iedereen uitnodigen om zelf zijn of haar hobby mee te brengen en op die manier ook anderen warm te maken. Op vraag van één van de bezoekers is er tijdens het hobbymoment ook een draadloze internetverbinding voorzien.

Ook hier gelden enkele afspraken om de namiddag goed te kunnen laten verlopen. Hobbymaterialen zijn duur en daarom moeten we met respect omgaan met deze materialen,we verwachten van elke deelnemer dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen.

De poëziegroep

Elke woensdagavond komen een handvol bezoekers en vrijwilligers die zich bezig houden met poëzie, ’s avonds samen in de Dorpel. Meestal wordt er voor een bepaalde periode gewerkt rond een bepaald thema. Het gebeurt soms dat er ter plaatse wordt geschreven maar meestal gaat het over het uitwisselen van ideeën, gedichten en teksten, of de discussie erover maar vooral elkaar inspireren. De poëziegroep neemt ook graag plaats op het podium tijdens de jaarlijkse activiteiten zoals o.a. de gedichtendag, het vriendschapsfeest, de BBQ en het kerstfeest, daarvoor wordt er ook af en toe een toneelstukje ingeoefend.


Vakantie 4 daagse

Als voornaamste doelstelling voor onze vierdaagse uitstap tijdens de zomer, willen we in een losse, vriendschappelijke vakantiesfeer vrijwilligers en bezoekers mekaar laten ontmoeten en beter leren kennen met daarbij vooral de nadruk op vrienden maken, nieuwe dingen uitproberen, grenzen verleggen, ons verhaal kunnen doen en luisteren,samen verantwoordelijkheid dragen, anderen helpen, ieders eigenheid respecteren en afspraken nakomen. Maar ook gewoon plezier maken en de dagdagelijkse zorgen vergeten, genieten van natuur en cultuur, spelen voor het plezier, uitleven in zang en dans, handigheid en creativiteit stimuleren.

We willen hierbij verder ook nog eens extra het belang onderstrepen van ontspannende activiteiten voor onze bezoekers. Vakantie nemen heeft in het budget vaak de laagste prioriteit maar is wel onontbeerlijk voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Zoals de afgelopen jaren konden we ook dit jaar rekenen op een sponsor specifiek voor de financiering van deze 4daagse. Dit jaar hebben onze vrijwilligers van de 4daagse bovendien een extra inzamelactie op touw gezet onder de vorm van een wafelverkoop. De kostprijs voor de deelnemers kon op die manier bewust laag gehouden worden, wat - gezien onze doelgroep - echt noodzakelijk is, maar daarom zeker niet evident.

De verschillende activiteiten worden vooraf door een aantal deelnemers in een kleine werkgroep voorbereid. De geplande activiteiten ter plaatse, zijn vrijblijvend, maar iedereen wordt aangemoedigd zoveel mogelijk deel te nemen. Er is plaats en tijd voor losse gesprekken en er zijn voldoende vrijwilligers om eventuele moeilijke situaties op te vangen. De kamerverdeling wordt zo goed mogelijk uitgepuzzeld om goede combinaties te maken;gezinnen samen, alleenstaande mannen en vrouwen liefst gescheiden, jongeren indien mogelijk samen. Aan de hand van een beurtrol wordt ook een takenlijst voor de deelnemers opgesteld.