Ieder kwartaal zorgen een aantal enthousiaste medewerkers met een vlotte pen voor een nieuwe editie van de Dorpelkrant. Ongeveer 400 bezoekers, vrijwilligers, vrienden, sympathisanten en sponsors zijn (gratis) geabonneerd. We willen dit medium vooral gebruiken om al die mensen te informeren over de komende en voorbije activiteiten.Ook de poëzieliefhebbers maken gretig gebruik van het krantje.Verder worden ook nieuwtjes gepubliceerd over alle mensen die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij onze werking, zoals geboortes en huwelijken en helaas soms ook overlijdensberichten.

Er wordt ook geregeld een bezoeker of een vrijwilliger aan de hand van een interview, in de kijker gezet. Aangezien we dezelfde doelgroepen trachten te bereiken, delen we ook dit krantje met vzw de Fakkel. De andere zijde van de Dorpelkrant heet dan ook de Fakkelkrant.


Klik hier om de dorpelkrant in een nieuw tabblad te openen.